Arkib Pengumuman

Pemakluman Kepada Pemilik Tanah Bagi Membuat Pertukaran Kategori dan Syarat Nyata 'NIL CONDITION' Kepada Kegunaan Sebenar Tanah

10/10/2019

NOTIS PEMBERITAHUAN: Pemakluman Kepada Pemilik Tanah Bagi Membuat Pertukaran Kategori dan Syarat Nyata 'NIL CONDITION' Kepada Kegunaan Sebenar Tanah

- Pemilik Yang Mempunyai Hakmilik Tanah Bagi TIADA SYARAT NYATA atau 'NIL CONDITION'
Disyorkan Untuk Membuat Permohonan Tukar Syarat Kepada Penggunaan Tanah Yang Sebenar SEHINGGA 31 DISEMBER 2019 Berdasarkan Seksyen 124, Kanun Tanah Negara (KTN). Ini Adalah Bagi Memastikan Kadar Cukai Tanah Yang Dikenekan Adalah Lebih Bersesuaian

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pahang

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 101 kali.


Kembali ke Atas